Qin Dynasty Epic

Qin Dynasty Epic: Part 1 (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกรภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก ตอนที่ 1-78 [ซับไทย] จบ

2020 / 2.72K Views

เป็นไปตามรัฐฉินในช่วงปลายยุครัฐสงคราม Ying Zheng, Lu Bu Wei, Li Si, Wang Jian และนักการเมืองที่น่าเกรงขามหลายคนทำงานร่วมกันเพื่อรวมหกรัฐภายใต้การปกครองเดียว จักรวรรดิฉินกลายเป็นราชวงศ์แรกของจักรวรรดิจีน รัฐฉินประสบความสำเร็จในการครอบงำทางยุทธศาสตร์ในหกรัฐเนื่องจากมาตรการที่ก้าวร้าวของกษัตริย์ Zhao Xiang หลังจากการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องของกษัตริย์ Zhao Xiang และรัชทายาทของเขา Xiao Wen ราชสำนักก็ตกอยู่ในความขัดแย้งเรื่องความชอบธรรม Lu Bu Wei พ่อค้าผู้มีอำนาจและมีอิทธิพลพยายามยึดอำนาจโดยช่วย Ying Yi Ren เจ้าชายที่ถูกเนรเทศขึ้นสู่บัลลังก์ เจ้าชายคนโตออกจากเมืองหลวงทำให้ความไม่สงบทางการเมืองใกล้เข้ามา ฉินโจมตีรัฐอื่น ๆ ด้วยความทะเยอทะยานที่จะปกครองดินแดนทั้งหมด อย่างไรก็ตามการต่อสู้ระหว่าง Qin และ Zhao พิสูจน์ได้ว่ายากและถึงตาย หลังจากอิ๋งเจิ้งเจ้าชายแห่งแคว้นฉินและจ้าวจี๋แม่ของเขาเดินทางกลับบ้านแล้วอิ๋งเจิ้งก็เริ่มแสดงคุณสมบัติของผู้ปกครองภายใต้การแนะนำของลูบูเหว่ย เพื่อที่จะนั่งลูกชายของเธอบนบัลลังก์ Zhao Ji และ Lu Bu Wei ร่วมมือกับ Huayang Furen Ying Zheng เริ่มต้นบนเส้นทางอันเปื้อนเลือดสู่การเป็นจักรพรรดิในขณะที่เขาใช้ผู้คนรอบข้างเพื่อรักษาอำนาจ Cr.Dunnung

ดู Qin Dynasty Epic

ตอนที่ 1

663 Views

ตอนที่ 2

333 Views

ตอนที่ 3

331 Views

ตอนที่ 4

236 Views

ตอนที่ 4

130 Views

ตอนที่ 5

279 Views

ตอนที่ 6

256 Views

ตอนที่ 7

273 Views

ตอนที่ 8

267 Views

ตอนที่ 9

232 Views

ตอนที่ 10

235 Views

ตอนที่ 11

236 Views

ตอนที่ 12

242 Views

ตอนที่ 13

250 Views

ตอนที่ 14

282 Views

ตอนที่ 15

232 Views

ตอนที่ 16

268 Views

ตอนที่ 17

236 Views

ตอนที่ 18

211 Views

ตอนที่ 19

223 Views

ตอนที่ 20

216 Views

ตอนที่ 21

211 Views

ตอนที่ 22

221 Views

ตอนที่ 23

234 Views

ตอนที่ 24

237 Views

ตอนที่ 25

209 Views

ตอนที่ 26

229 Views

ตอนที่ 27

231 Views

ตอนที่ 28

217 Views

ตอนที่ 29

237 Views

ตอนที่ 30

318 Views

ตอนที่ 31

195 Views

ตอนที่ 32

207 Views

ตอนที่ 33

208 Views

ตอนที่ 34

199 Views

ตอนที่ 35

201 Views

ตอนที่ 36

244 Views

ตอนที่ 37

209 Views

ตอนที่ 38

210 Views

ตอนที่ 39

220 Views

ตอนที่ 40

213 Views

ตอนที่ 41

222 Views

ตอนที่ 42

192 Views

ตอนที่ 43

210 Views

ตอนที่ 44

213 Views

ตอนที่ 45

228 Views

ตอนที่ 46

276 Views

ตอนที่ 47

270 Views

ตอนที่ 48

263 Views

ตอนที่ 49

217 Views

ตอนที่ 50

244 Views

ตอนที่ 51

251 Views

ตอนที่ 52

232 Views

ตอนที่ 53

212 Views

ตอนที่ 54

238 Views

ตอนที่ 55

217 Views

ตอนที่ 56

230 Views

ตอนที่ 57

260 Views

ตอนที่ 58

248 Views

ตอนที่ 59

232 Views

ตอนที่ 60

233 Views

ตอนที่ 61

223 Views

ตอนที่ 62

226 Views

ตอนที่ 63

237 Views

ตอนที่ 64

232 Views

ตอนที่ 65

234 Views

ตอนที่ 66

237 Views

ตอนที่ 67

242 Views

ตอนที่ 68

223 Views

ตอนที่ 69

230 Views

ตอนที่ 70

216 Views

ตอนที่ 71

230 Views

ตอนที่ 72

259 Views

ตอนที่ 73

242 Views

ตอนที่ 74

215 Views

ตอนที่ 75

210 Views

ตอนที่ 76

197 Views

ตอนที่ 77

212 Views

ตอนที่ 78 จบ

232 Views