Be My Dream Family

Be My Dream Family (2021) ตอนที่ 1-58 [ซับไทย]

2021 / 2.42K Views

เมื่ออาศัยอยู่ภายใต้ความดูแลของพ่อแม่ เราก็พยายามอยู่ร่วมกันจนถึงที่สุด ไม่ว่าเราจะทำตัวร้ายใส่กันแค่ไหน แต่ในขณะที่ครอบครัวเติบโต ทุกคนก็เริ่มที่จะแยกย้ายไปตามทาง และมัวแต่ยุ่งกับเรื่องของตัวเอง บางครั้งมันก็ทำให้ครอบครัวกลายเป็นคนแปลกหน้าไปได้เลย เมื่อเราบังเอิญเจอกัน ความกระอักกระอ่วนก็ปกคลุมไปรอบตัว และการทะเลาะกันก็กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสุดป่วน อย่างครอบครัวกึม โดยที่พวกเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ด้วยการเจอกับครอบครัวใหม่ที่แตกต่างออกไป อย่างครอบครัวคัง คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของครอบครัวเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในช่วงบั้นท้ายของชีวิต ทำให้สองครอบครัวต้องมารวมกัน พวกเขาได้เริ่มเรียนรู้จากกันและกัน และค่อย ๆ ได้รู้ว่าการรักครอบครัวมันคืออะไรกันแน่ เรื่องราวของสองครอบครัวจะทำให้เราเห็นว่าความสุขที่มากกว่านั้นมันเกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี

ดู Be My Dream Family

ตอนที่ 1

123 Views

ตอนที่ 2

100 Views

ตอนที่ 3

46 Views

ตอนที่ 4

79 Views

ตอนที่ 5

49 Views

ตอนที่ 6

74 Views

ตอนที่ 7

43 Views

ตอนที่ 8

50 Views

ตอนที่ 9

60 Views

ตอนที่ 10

114 Views

ตอนที่ 11

59 Views

ตอนที่ 12

70 Views

ตอนที่ 13

69 Views

ตอนที่ 14

53 Views

ตอนที่ 15

69 Views

ตอนที่ 16

51 Views

ตอนที่ 17

48 Views

ตอนที่ 18

41 Views

ตอนที่ 19

45 Views

ตอนที่ 20

65 Views

ตอนที่ 21

42 Views

ตอนที่ 22

51 Views

ตอนที่ 23

46 Views

ตอนที่ 24

35 Views

ตอนที่ 25

41 Views

ตอนที่ 26

54 Views

ตอนที่ 27

34 Views

ตอนที่ 28

35 Views

ตอนที่ 29

66 Views

ตอนที่ 30

52 Views

ตอนที่ 31

41 Views

ตอนที่ 32

47 Views

ตอนที่ 33

56 Views

ตอนที่ 34

46 Views

ตอนที่ 35

49 Views

ตอนที่ 36

36 Views

ตอนที่ 37

40 Views

ตอนที่ 38

31 Views

ตอนที่ 39

36 Views

ตอนที่ 40

29 Views

ตอนที่ 41

41 Views

ตอนที่ 42

34 Views

ตอนที่ 43

30 Views

ตอนที่ 44

27 Views

ตอนที่ 45

34 Views

ตอนที่ 46

29 Views

ตอนที่ 47

31 Views

ตอนที่ 48

31 Views

ตอนที่ 49

25 Views

ตอนที่ 50

17 Views

ตอนที่ 51

20 Views

ตอนที่ 52

16 Views

ตอนที่ 53

17 Views

ตอนที่ 54

19 Views

ตอนที่ 55

15 Views

ตอนที่ 56

15 Views

ตอนที่ 57

14 Views

ตอนที่ 58

12 Views